Alleen nog losse wandelingen

Vanaf 1 januari 2023 bied ik geen wandelcoachtrajecten meer aan, alleen nog losse individuele (coach)wandelsessies. Uiteraard blijft het mogelijk om na elke wandeling een afspraak te maken voor een nieuwe coachwandeling. Zo zit je niet vast aan een 'langdurig' coachtraject, maar bepaal je zelf hoe vaak je gebruik wilt maken van mijn diensten.

Schematisch tarievenoverzicht

Onderstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW

Individuelele coaching in Friesland *

 
 • Losse individuele (coach)wandeling van 1-2 uur
  Ook om te sparren of om mij als klankbord te gebruiken.
€ 75

Natuurwandelingen voor groepen:
(open inschrijving)

 
 • natuurfotowandelingen
 • onthaast- en genietwandelingen
 • stiltewandelingen
 • lotgenotenwandelingen
 • andere wandelingen

vanaf € 15 per persoon

Wandelingen (of andere activiteiten) op Maat
(vanaf-prijzen)

 
 • Individueel
€ 75 per wandeling of activiteit
 • Groep
  (op aanvraag, bijvoorbeeld als groeps- of teamuitje)
 
  • t/m 10 personen
€ 175
  • -elke persoon extra
€ 20

Reistijd en reiskosten voor coching en wandelingen voor groepen buiten Friesland
(combi-tarief, vanaf mijn woning en terug)

€ 0,60 per km

 *Individuele coaching

Ik ben niet de goedkoopste wandelcoach, maar evenmin de duurste. Voor intensieve individuele wandelcoachsessies vraag ik in beginsel een vergoeding van 75 euro per sessie. Dit is inclusief mijn reistijd en reiskosten (voor sessies binnen Friesland) en 21% door mij aan de Belastingdienst af te dragen BTW. Je krijgt hiervoor gedurende een uur mijn volledige aandacht, hulp en begeleiding.

Wanneer de wandeling langer duurt dan gepland reken ik daar niets extra voor. Ook reken ik geen toeslag voor een sessie op een avond of in het weekend. Voor elke wandelcoachsessie houd ik een hele dag beschikbaar voor mijn voorbereiding, reistijd, wandeling en evaluatie. Zo kan ik mij volledig focussen op jouw begeleiding. Ik doe daarom slechts één wandelcoachsessie per dag. De gevraagde vergoeding van 75 euro vind ik dan ook zeer redelijk.

Kun je de gevraagde vergoeding niet betalen, dan zoeken we naar een oplossing die voor jou wél mogelijk is.

Betaling

Betaling graag gelijktijdig bij het registreren of na het maken van de afspraak door overmaking van de verschuldigde vergoeding naar bankrekening NL36INGB0001797170 t.n.v. Meindert van Dijk o.v.v. je naam en datum van de wandeling.

Vergoedingen

Ziektenkosten - Zorgverzekering

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar soms vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars (bijvoorbeeld Energiek) een aparte vergoeding voor coaching. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

Werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Arbodienst

Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
Houd er rekening mee dat studiekosten vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar zijn.

PGB

Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Jongeren, studenten en minima

Ik vind het belangrijk dat iedereen, ook diegenen die het niet zo breed hebben, van mijn coaching gebruik kan maken. In beperkte mate bied ik jongeren, studenten en minima de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een korting. Neem hiervoor contact met mij op.