Vanwege noodzakelijk herstel na een langdurige ziekteperiode liggen mijn activiteiten als wandelcoach tijdelijk nog stil. Ik verwacht binnenkort - met nóg meer levenservaring - weer als wandelcoach aan de slag te kunnen!

Zie voor meer informatie mijn blog "Leukemie is NIET leuk'.


Als wandelcoach help en begeleid ik, Meindert van Dijk, je met:

 • het maken van keuzes
 • het vinden van antwoorden
 • het oplossen van problemen
 • het kiezen tussen dilemma's
 • onthaasten en bewust genieten

op het gebied van studie, werk, werkdruk, relaties, verlies, rouw en meer.

Ook help ik je met het ontdekken:

 • van je talenten
 • welk werk je leuk vindt en echt bij je past
 • wat je anders wilt
 • wat je écht wilt

Echte aandacht voor jou

Ik coach en begeleid niet op een zweverige manier, maar stevig met beide benen op de grond. Of liever gezegd: in de Friese natuur! Tijdens wandelingen in de mooiste natuurgebieden, waarbij we bewust genieten van de natuur, het landschap, de rust, de ruimte en de stilte.

Ik luister naar je verhaal, je problemen en je dromen. Onbevooroordeeld, zonder het geven van waardeoordelen en zonder afkeurende opmerkingen! Door het stellen van open vragen help ik je bij het vinden van antwoorden, oplossingen en creatieve denkrichtingen. Je krijgt mijn volledige aandacht!

Wandelcoachmogelijkheden

De individuele coachsessies duren 1 á 2 uur en vinden wandelend plaats in een natuurgebied in de provincie Fryslân. Daarbij gaan mijn voorkeuren uit naar het unieke Friese Waddengebied en de Nationale Parken Drents-Friese Wold, De Alde Feanen, Lauwersmeer en Schiermonnikoog en het Parklandschap Oranjewoud. Maar ook andere locaties in en buiten Fryslân zijn mogelijk.

In onderling overleg bepalen we het wandelgebied. De wandelcoachsessies worden zo mogelijk voorafgegaan door het drinken van een kop koffie of thee in een horecagelegenheid. We kunnen dan al even kennis maken en informatie of ervaringen uitwisselen.

Aantal wandelsessies

Meestal zijn 4 wandelsessies - eens per week of per twee weken - voldoende om je gewenste doel te bereiken. Soms zijn het er wat meer en soms wat minder.

Aan het eind van elke sessie bekijken we of een volgende sessie gewenst is of dat het nu voldoende is. Het is altijd mogelijk om na een aantal weken of maanden nog één of meer aanvullende wandelcoachsessies te volgen. Ik ben hierin erg flexibel. Als je wilt kun je altijd tussentijds stoppen.

Het wandelcoachtraject behoeft niet beperkt te blijven tot alleen het door jou aangedragen onderwerp. Vaak is er sprake van een combinatie van problemen op het werk en privé, die invloed op elkaar hebben en daarmee op jou.

Losse coachwandelingen

Het is ook mogelijk om éénmalig deel te nemen aan een individuele coachwandeling. Of af en toe wanneer je er zelf behoefte aan hebt.

Wil je alleen eens in een veilige omgeving je hart kunnen kunnen luchten of kunnen 'sparren' dan ben ik daarvoor 'als klankbord' ook beschikbaar. Ik luister naar je zonder te oordelen. En zonder je ongevraagd adviezen te geven.

Intake

Ik vind het belangrijk dat we van tevoren weten wat we van elkaar mogen verwachten. Ik zal bij je inventariseren:

 • wat je als probleem ervaart, waar je last van hebt, wat je dwars zit of wat niet lekker loopt
 • wat hiervan de impact is op je en
 • wanneer je aan het eind van het wandelcoachtraject tevreden bent en hebt bereikt wat je wilde bereiken.

Aan de hand hiervan probeer ik een globale inschatting te maken van het aantal benodigde wandel-/coachsesies.

De intake kan op de volgende manieren vrijblijvend plaatsvinden:

 • tijdens een wandelend intake-/kennismakingsgesprek van 0,5 á 1 uur (á 29 euro incl. btw)
 • door het invullen van een vragenformulier.

Mijn voorkeur gaat uit naar een wandelend intakegesprek, aangezien we zo het beste kunnen ervaren of het tussen ons beiden klikt.

Deze intakewandeling kan daarom ook worden beschouwd als een persoonlijke kennismaking. Na de intake kun je altijd nog besluiten om af te zien van het wandelcoachtraject.

Voor losse coachwandelingen is een intake niet direct nodig. Ter voorbereiding van mijzelf vind ik het fijn wanneer je vooraf het vragenformulier invult.